Terminaro

Mi penos ĉiam precizigi la politikajn terminojn, uzatajn en la ĵurnalo, inklude tiujn, kiuj troveblas en PIV (se ili estas difinitaj tro larĝe). Tamen pli ofte tio estas maldekstrema parolata ĵargono, kiu havas tendencon plilarĝigi aŭ tordi la norman terminaron. Do nia terminaro helpos al la legantoj kaj la verkistoj eviti miskomprenon. Ĉi-listo, dume tre mallonga, kreskos poiom laŭbezone.


Affirmative action (angla) : "konfirma akto" - eŭfemismo por rasisma politiko kontraŭ la blanka (Jud-Kristana) maĵoritato - leĝo en kelkaj ŝtatoj de Usono, efektiviganta Egaligismon, precipe en universitatoj.

Bigoto
: ĝuste kiel en PIV, t. e. persono kun ekscese fervora religi-konduto. Maldekstremuloj intence misaplikas la nocion B. farinte el ĝi "atak-vorton" por silentigi kritikon: la vorto kiu signifas ion ajn malplaĉa al "progresemuloj". Jen kelkaj el tiuj arbitraj novaj signifoj.

Bigoto estas persono aplikanta grupan kliŝon al ĉiu respektiva individuo, kie "grupo" signifas seksa, perversa, etna, politika aŭ religia minoritato plaĉa al "progresemuloj" (la tiel nomataj "protektitaj klasoj").

Bigoto malaprobas individuon pro tio, "kio la individuo estas": io ajn la individuo estas. La premiso estas ke io ajn (progresisma) individuo estu, tio konsideratas sankta kaj "celebrinda".

Kaj plej ĝenerale: Bigoto (ank "Faŝisto") estas la oponanto kiu pravas. La origina PIV-senco estas ignorata, tial uzado de la termino Bigoto iĝis sensenca.   

Cionismo :
kiel en PIV kun jenaj aldonoj. Kiel agado socia Cionismo estas la plej justa kazo de naci-liberiga kontraŭ-kolonialisma movado, kiu liberigis judan popolon de multjarcenta ekzilo, subpremo kaj ekstermo. La kontraŭ-kolonialisma movado de judoj (hebreoj) historie estas ankaŭ la plej daŭra: Babilona kaptiĝo, kolonia jugo far Helena, poste Romia imperioj; poste - far Turka (Otomana) kaj fine far Brita imperioj, ĝis restaŭro de Israelo en 1948. (Speciala vorto "Cionismo" por tiu ĉi movado estas uzata ek de 19a jarcento). Malgraŭ tio, ke Israelo estas la plej justa kazo de kontraŭ-kolonialisma movado (ĉef-slogano de maldekstrularo), la monda maldekstrularo faras escepton kaze de Israelo, kaj furioze kondamnas ĝin. Kiel agado spirita
Cionismo estas strebado al la Dia plano havanta la plej altan spiritan signifon por koheraj Judoj kaj Kristanoj. Vidu "Deklaron por Israelo".

Dekstra : Politika pensado bazita je respekto al la havaĵo, kapitalismo kaj libera merkato, esprimanta interesojn de la meza kaj alta sociaj klasoj, t.e. la granda plejmulto en la evoluintaj landoj. Dekstra politiko tamen ne celas
ekspluati la subajn klasojn, kaj ne estas kontraŭ prudenta ŝtata helpo al ili. Ne konfuzu nocion Dekstra kun ekstremismo, diktatoreco, faŝismo, rasismo, ŝovinismo.

Dhimeco : origine islama termino por la duon-sklava stato de neislamaj civitanoj loĝantaj sub islama regado. Oni aplikas Dhimecon ankaŭ metafore al la plejmulto de la okcidentaj politikistoj, kiuj volonte subiĝas kaj al la premo de la internaj islamaj minoritatoj, kaj al la eksteraj islamaj potencoj (kiel Saŭdia regno).
Dhimeco estas do groteska formo de entuziasma kunlaborado kun la malamiko eĉ sen la vere milita konkero.

Diverseco : progresisma doktrino en la Okcidento (kadre de Mult-kulturismo) mem-cele promocianta laŭeble varian miksaĵon de seksoj, rasoj, etnoj, kulturoj, religioj ene de sia propra lando (aŭ entrepreno) ignorante la nacian identecon de sia lando aŭ la bezonojn de la entrepreno. La "miksaĵo" tamen devas ne inkludi konservativulojn kaj oponantojn de Diverseco. Plej ofte Diverseco estas simple kodvorto por "perverseco" t.e. promociado de seksa perversemo kvazaŭ normo. 

Egaleco (politika termino) : parto de la moto "Libero, Egaleco, Frateco" ek de la Franca revolucio (1789). Egaleco estas koncepto, ke ĉiuj civitanoj jure devas havi egalajn rajton (la supraj klasoj devas ne havi privilegiojn). Tiutempe en filozofio naskiĝis ankaŭ pli radikala hipotezo, kvazaŭ diversaj homaj grupoj (seksaj, rasaj, etnaj, sociaj) averaĝe estas absolute egalaj laŭ ĉiuj ecoj, kaj la bone videbla reala neegaleco rezultiĝas nur de malavantaĝaj kondiĉoj en kiuj diversaj grupoj troviĝas. Tio neniam tute kongruis kun ĉiutaga sperto, des pli en moderna tempo, kiam vivkondiĉoj kaj lernoeblecoj de homoj esence pliboniĝis. Fakte aperis sciencaj esploroj indikantaj je malo, ke la distingoj en averaĝaj ecoj de homgrupoj objektive ekzistas kaj esprimiĝas per kloŝ-kurbo.  Dum bolŝevika/sovetia epoko la nocio de Egaleco estis nerekoneble tordita: oni re-enkodukis privilegiojn, sed por eksaj subjugitaj klasoj (kaj la nova sovetia burokrataro) - kvazaŭ por korekti la maljustaĵojn de la pasinteco. Ĝuste de tiu "filozofio" originas la moderna maldekstrisma koncepto de Affirmative action kaj Egaligismo. Laŭ diraĵo de S. Pinker, "Egaleco estas ne empirika deklaro, kvazaŭ ĉiuj grupoj de homoj estas interŝanĝeblaj; ĝi estas morala principo, ke oni devas ne antaŭjuĝi aŭ limigi individuojn surbaze de averaĝaj ecoj de ties grupo"   

"The Bell Curve" by Charles Murray & Richard Herrnstein
"The Blank Slate" by Steven Pinker
"The Inequality Taboo" by Charles Murray, Commentary, 2005/9, p. 13-22
Racial Differences Are Real,  http://jewishworldreview.com/michael/barone070814.php3#.U8C8mfldUjz     

Egaligismo : miskomprenita egaleco, ideo de "socia justeco"
"socia inĝenierado" celanta "korekti" objektivan neegalecon en atingoj, sukcesoj kaj reprezentado de diversaj sociaj grupoj (rasaj, etnaj kaj eĉ tute "inventitaj", kiel ekzemple seks-perversaj). Egaligismo baziĝas je sistemo de favoraĵoj por malpli sukcesaj grupoj je kosto de la pli sukcesaj. En Usono tio signifas ekzemple, ke la plej malfavora estas kategorio de blankulaj, kristanaj, neperversaj viroj, t.e. la maĵoritato de la lando kaj plej produktiva grupo. Egaligismo kontraŭas al la fundamenta principo de egala traktado, kaj malutilas la produktivecon de la socio (vidu Affirmative action).      

Ekspluatado : pagado por laboro malpli ol ĝia merkata prezo. Ekspluatado okazas ekzemple kiam oni (neleĝe) dungas neleĝajn laboristojn, aŭ faras daŭrajn labor-kontraktojn je sub-merkataj kondiĉoj. Progresemuloj kaj marksistoj misuzas la terminon
Ekspluatado aplikante ĝin al ĉiuj dungitoj en kapitalismaj entreprenoj.

Faŝismo : kiel en PIV kun jenaj aldonoj. Maldekstruloj intence misaplikas la nocion Faŝismo farinte el ĝi "atak-vorton" por silentigi kritikon. Por ili "Faŝisto" estas la oponanto kiu pravas. Vidu ankaŭ Rasismo.

Homofobio :  misgvide propaganda atak-termino derivita de la angla vorto "homosexual" (sodomiisto), kaj "fobio". Ĝi laŭlitere signifas fobion rilate al sodomiistoj aŭ pederastoj. Homofobio estas misgvida duoble.

Unue - dank' al la scienca sufikso "fobio" (abomenado),
Homofobio false aludas kvazaŭ temas pri malaprobo neracia, subkonscia aŭ malsana, dum envere ĉi-malaprobo baziĝas je raciaj argumentoj de moralo, religio kaj socia analizo.

Due -
Homofobio ŝajnigas kvazaŭ tiu ĉi "fobio" celas kontraŭ io tute ordinara, senkulpa (kiel akvo en "akvofobio"). Envere la objekto de Homofobio estas seksa perversemo, t.e. malsano, aŭ malĉastemo, peko kaj abomenaĵo analoge al "fekofilio" (angle "coprophilia", t.e. malsana logo al fekaĵo).

Kiel propagandilo
Homofobio celas hontigi kritikantojn, kaj silentigi ajnan oponadon kontraŭ normaligo kaj publika akcepto de sodomiisma vivo. Envere estas sodomio pri kiu oni devas honti, kaj estas sodomiistoj kiujn oni devas hontigi.

Islamofobio :
misgvide propaganda atak-termino kiu laŭlitere signifas fobion rilate al islamo kaj islamanoj. Islamofobio estas misgvida duoble.

Unue - dank' al la scienca sufikso "fobio" (abomenado)
Islamofobio false aludas kvazaŭ temas pri malaprobo neracia, subkonscia aŭ malsana, dum envere ĉi-malaprobo baziĝas je tute raciaj argumentoj - la miljara milito de islamo kontraŭ la neislama mondo kaj malkongruo de islama vivmaniero kun la okcidenta. 

Due -
Islamofobio ŝajnigas kvazaŭ tiu ĉi "fobio" celas kontraŭ io tute ordinara, senkulpa, kiel akvo en "akvofobio". Envere la objekto de Islamofobio estas tute reala ekzisto-danĝero por la Okcidenta mondo kaŭzita far penetrema kaj trudema islamo, kies potenco multobliĝis dank' al nafto-mono.

Do kiel propagandilo
Islamofobio celas hontigi kritikantojn, kaj silentigi ajnan oponadon kontraŭ normaligo kaj publika akcepto de islamo kiel parto de la okcidenta vivo. Envere Islamofobio estas same pravigebla kiel "nazifobio" aŭ "marksismofobio", islamo certe ne apartenas al la okcidenta mondo, kaj oni devas forigi ĝin el la hejmo de la okcidenta civilizacio.

Ksenofobio  :  kiel en PIV kun jena aldono. L
aŭ maldekstruloj, Ksenofobio estas ajna malŝato de aliuloj - ĉiam kritikinda. Envere ia modera dozo de Ksenofobio necesas, ĉar nula ksenofobio signifas:
- Manko de speciala ŝato al sia propra kulturo;
- Rezigno protekti kaj konservi la propran nacian identecon
kontraŭ influoj de enmigrado;
- Rezigno haltigi la enmigradon. 

Liberalismo : nebula nocio, politika pensado, kiu origine celis minimumigi ŝtatintervenon en lokan politikon kaj protekti individuajn rajtojn de la civitanoj. Komence Liberalismo havis nenion komunan kun socialismo, maldekstrismo, kaj fakte
ĝi kontraŭstaris ambaŭ. Iom po iom ek de 1930 Liberalismo pli asociiĝis kun "fikcia" socialismo. Liberalismo (kiel malsano de meza kaj riĉa klasoj) fariĝis ilo por for-direkti envion, iĝis psikologia strategio por ke eviti esti enviata. Do Liberalismo estas politikigo de penoj pacigi envion kaj falsan senton de "kulpo" por sia bonfarto kaj sukceso.

Post la mallumaj ribelaj 1960j ne nur
Liberalismo iĝis ekstreme maldekstra: ĝi konverĝis kun vulgara anarĥismo, internacia kontraŭ-usonismo, kaj plej karikatura dekadenco. Nuntempe Liberalismo efektive troviĝas en stato de "malvarma" milito kontraŭ la plejmulto de la nacio. Jen iuj el agadpunktoj de Liberalismo:

- Kredo je supereco de t.n. "internaciaj institutoj" (malgraŭ tio, ke ili estas neelektitaj, nek reprezentas iun koheran filozofion, kaj efektive estas malamikaj al Usono);
- Instruado de tordita malpatriota aŭ falsa historio de Usono - kvazaŭ imperia potenco de malbono;
- Promociado de Egaligismo (Affirmative Action);
- Falsa sento de kulpo de blankuloj kvaza
ŭ respondecaj por mizero de la nigruloj;
- Batalo kontraŭ nocio de Dio kaj la Jud-Kristana fundamento de Usono, promociado de ateismo, kaj samtempe protekto de paganismo (Kvanzo) kaj Islamo;
- Blindeco rilate al islama ideologio kiel totala minaco, rifuzo militi kontraŭ ĝi, incitado kontraŭ la registaro dum aktiva milito, protekto de islamaj suspektitoj sub preteksto de la civilaj rajtoj;
- Promociado de malĉasteco - fakte malpermeso instrui abstinemon al gejunuloj;
- Promociado de absolute nelimigita rajto aborti, inklude por neplenaĝaj knabinoj;    
- Promociado de seksaj perversaĵoj en lernejoj kiel valida - kaj eĉ pli dezirinda "diverseco".

Liberasto : ridiga termino
(inventita en Rusio) aludanta al liberalismo neseparebla de kaj simpatianta al pederastaro.

Mult-kulturismo
: progresisma doktrino en la Okcidento promocianta mult-(minus-la-propran) kulturojn ene de sia lando. Mult-kulturismo neas la absolutan superecon de la Jud-Kristana Okcidenta kulturo super ĉiuj ceteraj, kaj male: propagande promocias ĉion ne-okcidentan, precipe ĉion islaman, kiel la supera.
Mult-kulturismo ignoras kaj kviete kunvivas kun logikaj kontraŭdiroj kiel tio, ke Islamo malas al ĉiu deklarita principo de progresismo kaj Mult-kulturismo mem.

Neo-marksismo:  la Okcidenta variaĵo de marksismo de la 20a jarcento, kiu celas detrui la Okcidentan socion far taktiko alia ol tiu planita de Marx/Lenin. Anstataŭ direkte inciti la proletaron kaj plebaron al perforta renverso de la socia ordo, neo-marksismo profitas je natura mallaboremo kaj dependemo de tipaj homoj, kaj je ilia natura malemo vivi laŭ la Jud-Kristana moralo. Do neo-marksismo celas detrui la Jud-Kristanan fundamenton de la Okcidenta socio - kaj tiamaniere detrui la socion.

Pederasto
: kiel en PIV, t.e. seksa perversulo. La politika movado de Pederastoj kaj iliaj simpatiantoj inventis kaj promocias eŭfemismon "gejo" (ne uzenda). La propagando de
Pederastoj penas elpeli el la uzado la normajn terminojn de la lingvo por tiu ĉi nocio, ĉar tiuj asociiĝas kun abomenaĵo kaj malĉasto (kio Pederastoj envere estas).

Palestina popolo - inventita far USSR termino por islamanoj sur teritorio de Israelo. La termino Palestina popolo ĝis 1967 simple ne ekzistis: dum la tuta tempo kiam Gazo kaj la "Teritorioj" (Judio, Samario) estis regataj far Egiptio kaj Jordanio. La popolo de la "Teritorioj" estis etne kaj lingve araboj, religie - islamanoj nedistingeblaj de jordanianoj.

Antaŭ restaŭro de Israelo en 1947, la nomo Palestino signifis la tutaĵon de la biblia teritorio de Hebreoj kaj estis uzata kiel sinonimo de Israelo. Ekzemple en la 1930aj dum antisemitaj marĉoj en Eŭropo oni kriis: "Judojn - al Palestino!". Eĉ la administracio de Hitler antaŭ la komenco de la mondmilito konsideris varianton elpeli ĉiujn judojn de Eŭropo al Palestino, kaj ĝi sendis sian komisiiton al Jerusalemo tiucele... 

"Palestina popolo" aplike al islamaj fuĝintoj de 1947-1949 el Israelo estis inventita far KGB de USSR post la venko de Israelo en 1967. KGB "kreis" ĉi-popolon kaj ĝian gvidanton Arafat por havi ĉiam pretajn ribelulojn kontraŭ Israelo. Vidu anka
ŭ Parolo de Wilders.

Politika korekteco : la unike Okcidenta formo de la totala cenzurado iel simila al tiu en eks-USSR, sed establita far "progresemuloj". Tamen malkiel en USSR, la Politika korekteco teniĝas ne je totalaj potencoj de la ŝtato, de la unusola partio kaj KGB. Tiu ĉi cenzurado tute baziĝas je volonta kunlaborado kaj je mem-cenzurado: eĉ se "mem-cenzurado" sekvas "nur" el timo perdi la oficon: ja ne la vivon aŭ liberecon.

Progresismo : kodvorto por kamufli maldekstrajn politikojn kiel marksismo, komunismo, socialismo, egaligismo, agresema ateismo, mult-kulturismo, diverseco. 
Progresulo simpatias al neo-marksismo, maldekstrismo aŭ  socialismo, tamen rekta asociiĝo kun ĉi tiuj terminoj iom ĝenas lin. Progresismo akiris potencon en la Okcidento dank' al subteno de la plebaro kiu do iĝis dependa de  la progresuloj.

Rasismo
: ĝuste kiel en PIV, t. e. rilata al superstiĉoj pri rasoj.
Maldekstruloj intence misaplikas la nocion Rasismo farinte el ĝi "atak-vorton" por silentigi kritikon. Ili aplikas ĝin al tute validaj politikoj kiel ekzemple: limigo de ŝtata enmigropolitiko ĝenerale, aŭ limigoj kontraŭ certaj religiaj, politikaj aŭ etnaj grupoj, aŭ fokusita atento al ebla krima agado de tiaj grupoj. Nocio Rasismo evidente devas ne aplikiĝi al tiuj kiuj malaprobas seksajn perversulojn, islamon, kontrabandajn enmigrintojn. 

Terorismo : larĝa termino, kies specialaĵoj estas listigitaj sube. La termino estis politikigita - unue far la Sovetia propagando, kiu
"relativigis" ĝin : kvazaŭ "ies teroristo estas alies batalanto por libereco". Ĉi-relativismo nun estas adoptita far iuj amaskomunikiloj kiel ekzemple BBC kaj far maldekstrularo.

Terorismo ŝtata, (kongrue al PIV) propras al nedemokratiaj aŭ totalismaj ŝtatoj, kiuj leĝe (aŭ neleĝe) aplikas teroron por regi kaj subjugi la civitanojn.  

Terorismo kontraŭŝtata estas agado bazita je krima konspiro kontraŭ demokratia ordo, kiu penas atingi siajn celojn far sabotado kaj perforto, profitante je la libereco kaj malfermiteco de demokratiaj socioj. Precipe abomena formo de Terorismo estas tiu kiu atakas ne strukturojn de la potenco, sed civilulojn amase: ju pli da viktimoj, des pli da "sukceso". Tiamaniere terorismo esperas instigi ĥaoson, kaj influi la decidojn de registaroj.

Terorismo Islama kiel speco de Terorismo kontraŭŝtata manifestiĝas en neislamaj landoj kaj havas jenajn aldonajn trajtojn:
(a) Ĝia strategia celo estas renversi la konstitucian ordon en la gastigantaj neislamaj landoj, kaj establi tutmondan islaman regnon (Kalifaton) laŭ mezepoka islama leĝaro (ŝario);
(b) Estas trejnataj kaj uzataj sinmurdaj sabotuloj kiel malmultekosta liversistemo;
(c) Laŭ Islamo, la
mem nocio "civilaj viktimoj" ne aplikiĝas al neislama mondo, konsiderata kiel "lando de milito".