Kuneco de Usono kaj Religio
(Bona kaj "malbona" Kristnaskaj mesaĝoj)

Al ĉiuj legantoj kaj al ĉiuj malruĝuloj - tutkoran Kristnaskan saluton! Reĝoju kaj gaje celebru la belan feston (kaj ferion)! Estu la Nova jaro por vi ĝojplena, sana kaj feliĉa!

Mi adresas kaj Kristanojn kaj Judojn, ĉar Kristnasko kaj ĝia simbolismo estas en la fundamento de nia civilizacio, ĝia kulturo, spirito kaj atingoj. Ambaŭ religiaj branĉoj evoluis el la sama radiko, kaj restas la sola gluo kaj morala lumturo en la nuna tumulta periodo, la perido kiam anarkio, utopiismo kaj malkulturo de liberaj eks-kristanaj landoj alianciĝis kun fanatikismo de la islamaj kontraŭ ilia komuna malamiko: kontraŭ ni.  

Estas neimagebla!
En kiu koŝmaro oni  povus sonĝi, ke la ŝtata sistemo de usonaj lernejoj, la plejmulto de la universitatoj, amasmedio kaj maldekstruloj histerie kondukus la saman batalon, kiun ĉiam faradis Sovetio: batalo kontraŭ Dio kaj religio!

Estas komprenebla ke marksismo malakceptas religion ("opion por popolo"). Tamen en Usono la Jud-Kristana tradicio estas en la fundamento de la socio ek de naskiĝo de la Deklaracio kaj la Konstitucio. En Usono pli ol 80% estas praktikantaj Kristanoj, pli ol 90% celebras Kristnaskon, kaj ĉiuj ĝuas la ŝtat-asignitajn Kristanajn feriojn (Kristnasko, Pasko). Kiom perversa kaj aroga devas esti tiel nomata "minoritato" por konduki bruan kampanjon kontraŭ grandega plimulto de siaj samlandanoj kaj fakte kontraŭ la fundamenta tradicio de sia lando!

Tiu aroga minoritato kreis siajn mitojn, tordante la Konstitucion kaj misinterpretante la Unuan Amendon, laŭ kiu "La kongreso faras neniujn leĝojn por establi religion, limigi aŭ malpermesi praktiki ĝin".

La unua el tiuj mitoj asertas kvazaŭ religio devas esti apartigita de ĉiuj ŝtataj institucioj de Usono, imitante sovetian kaj socialisman modelojn.

La dua mito insistas kvazaŭ Usono ne havas sian naci-kulturan identecon bazitan je konkreta religio, do io ajn taŭgas kaj bonvenas.

Ambaŭ mitoj kontraŭdiras al ĉiuj dokumentoj postlasitaj de la patroj-fondintoj, kaj al la tuta historio de Usono. La fundamenta ideo de la fondintoj estis, ke la rajtoj kaj liberecoj de la civitanoj estas donitaj far Dio, far Dio laŭ la Kristana kaj Juda tradicioj. La tuta posta historio, ritoj kaj kulturo de nia lando evoluis ĝuste laŭ tiu ĉi antaŭvido, ĝis plej lastaj jardekoj, kiam fi-ondo de socialisma infekto atingis ankaŭ Usonon.     

Necesas konfesi, ke eĉ en Sovetio mi ne vidis tiom histerian kaj stultegan fervoron renomi Kristnaskan arbon en ion alian, ne diri Kristnaskan gratulon, kaj forigi ĉiujn simbolojn de la Jud-Kristana religio de ŝtataj institucioj (kaj la simboloj estas en ŝtono, ili estas sur ĉiu monbileto - sen mencii la spiriton de 80% de la civitanoj!).

La kaŭzo de tiu neordinara (eĉ en Sovetio) kontraŭ-religia fervoro de la "progresisma" ŝimo estas ke ĝuste Jud-Kristana tradicio de Usono estas obstaklo por iliaj planoj, tiaj kiel "redistribuo de bonhavo", eĉ plia liberigo de seksa konduto, plua ruinigo de la tradicia familio, kaj oficiala akceptigo de perversaj seksaj rilatoj. Sekse obseditaj perversuloj estas motoro de tiu sekularisma "revolucio". Estas ili, kiu unuaflanke penas detrui ajnan asociiĝon de religio kaj ŝtato - ĉar kadre de ĉiuj religioj ilia fiagado estas nur abomenaĵo. Duaflanke ili penetras kaj koruptigas religiojn mem, rezulte de kio ni havas iujn "pastrojn", "rabenojn" kaj similiajn ideologiistojn promociantajn reformismon kaj "inkluzivecon", t. e. la konduton, konsideratan abomenaĵo kaj en religio, kaj en kulturvaloroj de grandega plimulto de kleraj homoj.

Estas ĝene mencii, ke en tiu ĥoro de kontraŭ-Kristana (kaj kontraŭ-religia!) histerio troviĝas ankaŭ iuj judaj voĉoj. Al tiuj mi diru jenon. Se celebrado de Kristnasko en Usono ĝenas ilin, ili povas elmigri: sed ne en Israelon, ne! Mi tre ŝatas Israelon por direkti tien tiatipan "homan materialon". Iru ili al Kanado - jam sekulara lando, perdinta sian identecon kaj iranta nenien.

Tute male al la Kristnaska tradicio, mi havas ne bonan, sed malbonan mesaĝon por ĉiuj "progresistoj": la religio en Usono ne estas kaj ne estos apartigita de la ŝtato! Kaj tio neniel malhelpas ke Usono restu vera lumturo de demokratio. Male, la kuneco de religio kaj la ŝtato helpis konservi la esencon de demokratio kaj la kulturan identecon de nia ŝtato. Jes ja: ni plu havas nian kulturan identecon, kiu estas ne "multi-kulti", sed nome Kristana kaj Juda. Others need not apply  (aliuloj ne bezonatas.)


Alexander Gofen, 2004/12/25