Leteroj

Septembro, 2012

mlcblog replied to your comment on Eleven Years of the Same Mistake / Frontpage Magazine :

Your web site is awesome. Very deep and rich. Thank you for all that work. I have always wanted to see something about what the individual senators were up to, among other things.
Go to comment

(Via TTTejo aspektas bonege. Ĝi estas tre riĉa kaj profunda. Dankon por la tuta tiu ĉi laboro. Inter aliaj aferoj, mi ĉiam volis ekscii ion pri la sinteno de apartaj senatoroj [pri socialismigo de Usono]. )Oktobro 7, 2010

Esperantisto el Germanujo antaŭlonge telefonis al mi kaj demandis, ĉu iu en Usono tradukis la libron "An Inconvenient Truth" de Al Gore en Esperanto - D.H.


Esperantisto el Germanujo, kiu revas vidi tiun libron esperantigita, certe postrestas de la lastatempaj malkovroj pri la cirkonstancoj rilataj al tiu libro, ĝia aŭtoro kaj la "tervarmiĝo" ĝenerale.

Kvankam mia nuna scienca agado ne plu estas en meteorologio/klimatologio, mi prezervis amikajn kontaktojn kun mia eksa estro - specialisto en tiu ĉi fako, kaj do bone sekvis la eventojn. Jen la resumo.

1. Parolante pri klimata ŝanĝo de la temperaturo de Tero necesas distingi inter la natura ŝanĝo kaj homgenera ŝanĝo (kaŭzita far homa agado).

2. La homgenera ŝanĝo de averaĝa temperaturo fakte estas nula (ene de mezur- kaj teori-eraroj). La unua sensacia raporto el Brita instituto pri kvazaŭ abrupta altiĝo de la temperaturo dum la lastaj jardekoj montriĝis esti intenca falsigo, malkovrita nur ĉi-jare. La "ekspliko" de tiu elpensita kruta altiĝo ne povis elteni sciencan kritikon eĉ dekomence. CO2 en atmosfero kiel
varmiĝa faktoro estas neglektinda: nur 1% kompare kun la kontribuo de akvovaporo. Kaj la ekscesa kvazaŭ generita far la homaro CO2 estas neglektinda kvanto de tiu 1%.

La fakto mem, ke tiom multe da nehonestaj sciencistoj disblovis la science neeksplikeblan - kaj falsigitan - "teorion" demonstras ke ve, neniam mankas Lysenkoeskaj individuoj eĉ en la libera mondo.

Homgenera varmiĝo do ne estis detektita.

3. Koncerne la naturan varmiĝon, ioma tre malgranda varmiĝo (dekonoj de grado je jarcento) estas raportata, sed tio neniel povas kaŭzi tiujn katastrofajn efikojn por la homaro, kiujn prognozis Al Gore kaj aliaj klimat-alarmistoj.


4. La klimat-alarmistoj mutas pri la bazaj faktoj de la drastaj naturaj variaĵoj de la klimato en la antaŭaj geologiaj epokoj. Estis almenaŭ 5 geologiaj epokoj de la totala glaciiĝo de la tero - kaj do poste de la signifaj varmiĝoj. Nur antaŭ 8 jarcentoj Grenlando estis ja verda (Green): tiom multe pli varme estis tiam! Poste okazis signifa malvarmiĝo (nun do ĝi estas glacikovrita) - kaj eble iam en malproksima estonteco estos revarmiĝo denove: tute senrilate al la homa aktivado, samkiel antaŭ miloj kaj milionoj da jaroj.  

Plej signifa faktoro efikanta la globalan klimaton estas Suno. Tiom enorma estas ĝia energio, ke ŝanĝoj en la suna aktivado je partikloj de elcento povas kaŭzi drastajn klimatŝanĝojn por Tero. La sekva signifa faktoro estas funkciado de Teraj vulkanoj. Dum grandaj erupcioj ili povas elĵeti tiom da cindro kaj tiom da gasoj, kaj ŝanĝi la fizikajn ecojn de la atmosfero tiom draste, ke la klimatŝanĝoj povos daŭri dum multaj jardekoj.

5. Do la libro de Al Gore kaj lia agado (inklude lian kompanion por vendi
CO2 kvotojn) demonstras ankoraŭ unu ekzemplon de friponaĵo de jarcento. Lia agado siavice estas parto de pli granda internacia politika skemo celanta bremsi la industri-evoluintajn landojn kaj "redistribui" ilian prosperon.

Alexander Gofen Sab, 8 Jan 2005,  Feliĉan Novan Jaron, Aleks!

Finfine mi legis vian artikolon "Gloron al la Usona Popolo".  La limo de mia intereso pri Usona politiko kutime estas la fakto, ke mi mem ne estas Usonano, do mi neforte sentas devon havi opinion.

Malgraŭ tio, via artikolo imponis kaj pensigis min. Trafis min la parto pri la Nord-Vjetnamaj militprizonuloj. Mi devis paŭzi tie ĉar mi rememoris, ke mia kara bofrato iam estis unu el ili.  Li nun vivas nur pro bonŝanco, pro helpo el sia familio, kaj pro lia militista trejnado. Pli forte imponis via artikolo al mi pro tio, kiel ties modesta kuraĝa stilo kongruas al la sinteno de mia bofrato.

Bonvolu daŭrigi vian verkadon.

Amike,

AndreoKara Alexander,

Finfine ion politike dekstran mi trovas Esperantlingve!!  Vi donas al mi iom da espero ke Esperantujo iam politike deciĝos. Ke ĝi deciĝos tiomgrade, ke mi ne plu hontu instrui la lingvon al mia edzino (orfino de miskondamnita "malamiko de la popolo").

Kore,

Andreo el Kanado.Kara Redakcio,

Mi trovis vian interesan paĝon antaŭ nelonge.  Certe, la ideo estas nova por la esperantistaro, kaj spegulas tiun flankon da opinioj, kiuj mankas.  Plejmulto da homoj opinias, ke esperanto estas ideologia ilo, sed tio estas kontraŭ la esenco de lingvo-uzado, laŭ mi.  Almenaŭ ni ĉiuj klopodas kaj strebas al paco, kaj iu-ajn lingvo devas funkcii kiel komunikilo. Unu granda miskompreno de nia esperantista komunumo estas tiu inter "komunikilo" kaj "ideologiilo." 
 
Iel ajn, mi atendas interesan legadon de vi.  Mi esperas ke via retpaĝo ne iĝos malamilo, sed esprimos bonpensaĵojn kaj freŝajn novaĵojn por legantoj pri la rajtoj de Israelo kaj kontraŭ la nunaj sensencaĵoj de la faŝistoj.

Petro el Germanio