Leteroj


Oktobro 7, 2010: La malagrabla vero pri la globala trompo koncerne la ŝanĝo de la klimato.

Esperantisto el Germanujo antaŭlonge telefonis al mi kaj demandis, ĉu iu en Usono tradukis la libron "An Inconvenient Truth" de Al Gore en Esperanto - D.H.


Esperantisto el Germanujo, kiu revas vidi tiun libron esperantigita, certe postrestas de la lastatempaj malkovroj pri la cirkonstancoj rilataj al tiu libro, ĝia aŭtoro kaj la "tervarmiĝo" ĝenerale.

Kvankam mia nuna scienca agado ne plu estas en meteorologio/klimatologio, mi konservis iujn sciojn kaj amikajn kontaktojn kun mia eksa estro
specialisto en tiu ĉi fako, kaj do bone sekvis la eventojn. Jen la resumo.

1. Parolante pri klimata ŝanĝo de la temperaturo de Tero necesas distingi inter la natura ŝanĝo kaj homgenera ŝanĝo (supozeble kaŭzita fare de homa agado).

2. La homgenera ŝanĝo de averaĝa temperaturo fakte estas nula (ene de mezur- kaj teori-eraroj). La unua sensacia raporto el Brita instituto pri kvazaŭ abrupta altiĝo de la temperaturo dum la lastaj jardekoj montriĝis esti intenca falsigo, malkovrita nur ĉi-jare. La "ekspliko" de tiu elpensita kruta altiĝo ne povis elteni sciencan kritikon eĉ dekomence. CO2 en atmosfero kiel
varmo-kapta faktoro estas neglektinda: nur 0.04% en la atmosfero. Pli signifa varmo-kapta gaso estas akvo-vaporo, kies elcentaĵo atingas ĝis 5% (super oceanoj). Natura CO2 do estas neglektinda kompare al la akvo-vaporo. Kaj la ekscesa kvazaŭ generita fare de la homaro CO2 estas neglektinda kvanto de tiu 0.04%.

La fakto mem, ke tiom multe da nehonestaj sciencistoj disblovis la science nepruvitan
kaj falsigitan "teorion" demonstras ke ve, neniam mankas Lysenkoeskaj individuoj eĉ en la Libera mondo.

Homgenera varmiĝo do ne estis detektita kaj estas "inventaĵo": grandskala intenca trompo.


3. Koncerne la naturan varmiĝon, ioma tre malgranda varmiĝo (dekonoj de grado je jarcento) estas raportata, sed tio neniel povas kaŭzi tiujn katastrofajn efikojn por la homaro, kiujn prognozis Al Gore kaj aliaj klimat-alarmistoj.


4. La klimat-alarmistoj mutas pri la bazaj faktoj de la drastaj naturaj variaĵoj de la klimato en la antaŭaj geologiaj epokoj. Estis almenaŭ 5 geologiaj epokoj de la totala glaciiĝo de la tero
kaj do poste de la signifaj varmiĝoj. Nur antaŭ 8 jarcentoj Grenlando estis ja verda (Green): tiom multe pli varme estis tiam! Poste okazis signifa malvarmiĝo (nun do Grenlando estas glacikovrita) kaj eble iam en malproksima estonteco estos revarmiĝo denove: tute senrilate al la homa aktivado, samkiel antaŭ miloj kaj milionoj da jaroj.  

Plej signifa faktoro efikanta la globalan klimaton estas Suno. Tiom enorma estas ĝia energio, ke ŝanĝoj en la suna aktivado je partikloj de elcento povas kaŭzi drastajn klimatŝanĝojn por Tero.

La Tero cirklas la Sunon laŭ elipso, kaj la distanco al la Suno varias je 3%, tiel ke la ricevata energio varias je 6% laŭjare por la tuta Tero. Tamen...

Signifa variado de klimatoj de la norda kaj suda hemisferoj okazadas laŭ miljaroj-longa periodo sekve de kuna efiko de elipsa orbito de Tero kaj la precesio de ĝia akso (malrapida turno de la ter-akso laŭ konuso) kies periodo estas ĉirkaŭ 26000 jaroj. Tia do estas periodo de klimat-ŝanĝoj en la suda kaj norda
hemisferoj de la Tero.

La sekva signifa sed neprognozebla faktoro estas funkciado de Teraj vulkanoj. Dum grandaj erupcioj ili povas elĵeti tiom da cindro kaj tiom da gasoj, kaj ŝanĝi la fizikajn ecojn de la atmosfero tiom draste, ke la klimatŝanĝoj povos daŭri dum multaj jardekoj aŭ jarcentoj.

5. Do la libro de Al Gore kaj lia agado (inklude lian kompanion por vendi
CO2 kvotojn) demonstras ankoraŭ unu ekzemplon de friponaĵo de jarcento. Lia agado siavice estas parto de pli granda internacia politika skemo fare de la NWO (globalistoj de la Nova Monda Ordo) celanta bremsi la industri-evoluintajn landojn, "redistribui" ilian prosperon, nuligi la naci-identecon de la Okcidentaj landoj kaj islamigi Eŭropon. Tiom grandskala friponaĵo en la liberaj partoj de la mondo kiel "globala varmiĝo"eblas dank' al unika nescio de la masoj pri la baza fiziko, kaj la totala obeemo de la ĉefaj politikistoj al la komisaroj de NWO, por kiuj la "homgenera globala varmiĝo estas la "ĉefa projekto".

Alexander GofenSab, 8 Jan 2005,  Feliĉan Novan Jaron, Aleks!

Finfine mi legis vian artikolon "Gloron al la Usona Popolo".  La limo de mia intereso pri Usona politiko kutime estas la fakto, ke mi mem ne estas Usonano, do mi neforte sentas devon havi opinion.

Malgraŭ tio, via artikolo imponis kaj pensigis min. Trafis min la parto pri la Nord-Vjetnamaj militprizonuloj. Mi devis paŭzi tie ĉar mi rememoris, ke mia kara bofrato iam estis unu el ili.  Li nun vivas nur pro bonŝanco, pro helpo el sia familio, kaj pro lia militista trejnado. Pli forte imponis via artikolo al mi pro tio, kiel ties modesta kuraĝa stilo kongruas al la sinteno de mia bofrato.

Bonvolu daŭrigi vian verkadon.

Amike,

AndreoKara Alexander,

Finfine ion politike dekstran mi trovas Esperantlingve!!  Vi donas al mi iom da espero ke Esperantujo iam politike deciĝos. Ke ĝi deciĝos tiomgrade, ke mi ne plu hontu instrui la lingvon al mia edzino (orfino de miskondamnita "malamiko de la popolo").

Kore,

Andreo el Kanado.Kara Redakcio,

Mi trovis vian interesan paĝon antaŭ nelonge.  Certe, la ideo estas nova por la esperantistaro, kaj spegulas tiun flankon da opinioj, kiuj mankas.  Plejmulto da homoj opinias, ke esperanto estas ideologia ilo, sed tio estas kontraŭ la esenco de lingvo-uzado, laŭ mi.  Almenaŭ ni ĉiuj klopodas kaj strebas al paco, kaj iu-ajn lingvo devas funkcii kiel komunikilo. Unu granda miskompreno de nia esperantista komunumo estas tiu inter "komunikilo" kaj "ideologiilo." 
 
Iel ajn, mi atendas interesan legadon de vi.  Mi esperas ke via retpaĝo ne iĝos malamilo, sed esprimos bonpensaĵojn kaj freŝajn novaĵojn por legantoj pri la rajtoj de Israelo kaj kontraŭ la nunaj sensencaĵoj de la faŝistoj.

Petro el GermanioSeptembro, 2012

mlcblog replied to your comment on Eleven Years of the Same Mistake / Frontpage Magazine :

Your web site is awesome. Very deep and rich. Thank you for all that work. I have always wanted to see something about what the individual senators were up to, among other things.
Go to comment

(Via TTTejo aspektas bonege. Ĝi estas tre riĉa kaj profunda. Dankon por la tuta tiu ĉi laboro. Inter aliaj aferoj, mi ĉiam volis ekscii ion pri la sinteno de apartaj senatoroj [pri socialismigo de Usono]. )

In fact, handbags replica knows that the high imitation gucci replica handbags is very deep, mixed with fish and dragons, and there are many hermes replica handbags. It may be a replica handbags of styles ranging from a few hundred to several thousand.