Eŭropo mortis en Auschwitz
(en la rusa kaj en angla)
Sebastian Vilar Rodriguez

Mi promenis laŭ Raval en Barcelono, kiam mi subite komprenis, ke Eŭropo mortis en Auschwitz. Ni mortigis 6 milionojn da judoj por ke nun anstataŭigi ilin per 20 milionoj da islamanoj! Ni bruligis en Auschwitz la kulturon, la inteligentecon kaj la kre-kapablon. Ni bruligis la homojn de la mondo, tiujn, nomitaj elektita popolo de Dio. Ĉar estis tiu ĉi popolo, kiu donis al la homaro personojn-simbolojn, kiuj kapablis ŝanĝi la historion (Kristo, Marx, Einstein, Freud...), kaj de kiu originis progreso kaj bonfarto.

Ni devas agnoski, ke Eŭropo, malsigelinte la landlimojn pretekste de toleremo kaj erara kultura relativismo, malfermis siajn pordojn por 20 milionoj da islamanoj. Islamanoj kiuj plej ofte estas analfabetaj fanatikuloj, troveblaj (plej bonokaze) en lokoj kiel Raval, la plej malriĉaj en la lando kaj inter aliaj getoj. Islamanoj, kiuj preparas plej malbonan, ion kiel la 9/11 kaj Madrid-bombadon, kaj kiuj loĝas en apartamentoj donitaj far la ŝtata socia helpo.

Ni do interŝanĝis la kulturon kontraŭ fanatikismo, la kapablon krei kontraŭ emo detrui, la saĝon kontraŭ superstiĉo. Ni interŝanĝis la transcendentan instinkton de judoj, kiuj eĉ dum plej malbonaj kondiĉoj ĉiam aspiris al pli bona paca mondo, kontraŭ sinmurda bombisto. Ni interŝanĝis la fieron de vivo per la fanatika obsedo pri morto: nia morto kaj morto de niaj infanoj.

Kian teruran eraron ni faris!!! 

(
Ĉi-eseo brile resumas tion, kio pli longe estas skribita en mia. Komparu ĝin kun tute alia: alitempa, aliloka).